ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แสดงรายชื่อบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน >>งานแนะแนวยินดีต้อนรับ
 
สวัสดียินดีต้อนรับ
 

ยินดีต้อนรับสเว็บไซต์บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน คลิก
ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน คลิก

 
     
 

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

 

 
   
 
ฝ่ายงาน
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
   
ครูสาขาวิชาต่างๆ
ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง
ครูสาขาเครื่องกล
ครูสาขาเทคนิคพื้นฐาน
ครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูสาขาบัญชี
   
หน้าที่
บทบาทหน้าที่
   
       

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ที่อยู่: ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 710 367 @copy right
Nan Polytechnic College
Computer Business Department