จำนวนผู้ใช้งาน 20121ครั้ง    

งานวัดผล

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
1. ใช้ค้นหารหัสประจำตัว(ป้อนชื่อหรือนามสกุลเพื่อค้นหารหัสประจำตัว )

2ใช้ค้นหาผลการเรียนเป็นรายวิชา(ป้อนรหัสวิชาเพื่อดูเกรดเป็นรายวิชา)
 
3ใช้ตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบ ก็จะปรากฏผลการเรียนแต่ละภาคเรียนทั้งหมด

ป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษา :
 

 

ควบคุมระบบโดย งานวัดผล วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน


เมนูผู้ดูแลระบบ